Om teknologien

Ett grensesnitt – en løsning for varsling og oppfølging

Utfordring for mange virksomheter er at viktig statusinformasjon må hentes fra ulike systemer. I tillegg finnes ofte ikke tilstrekkelig faktainformasjon – dette har vi tenkt å gjøre noe med ved utvikling av Realview.

Vi har bygd IOTIX Realview som et toppsystem, som fanger opp data fra eksisterende systemer og kombinerer dette med nye IoT løsninger. Manglende fakta vedrørende status, fremdrift og kontrollpunkter – medvirker til redusert oppetid, lavere kvalitet og lavere lønnsomhet enn hva virksomheten kunne hatt.

Ved utviklingen av Realview ble det satt prioritet på;

  • Mulig å innpasse ulike plattformer inkl scada/fdv løsninger
  • Ulike brukerprofiler – gir muligheter for informasjon tilpasset behov
  • Eskalering av varsler ved manglende respons eller tiltak
  • For produksjonsbedrifter kunne dokumentere batch og produksjonsforløp
  • Logg over endringer og hendelser
  • Løsningen skal kunne fungerer som et enkelt sakshåndteringsverktøy
  • Selvbetjeningsløsning – ikke behov for konsulent ved alle endringer

 

Data fra ulike systemer i ett grensesnitt – samspill med eksisterende løsninger

Relevante data på ett sted gir store fordeler og en unik mulighet for å lage oppfølging, analyser og varslinger på tvers av historiske og data i sanntid. Ikke minst er dette viktig relatert til ferdigstillelse, kvalitetssikring, dokumentere kvalitet eller andre variabler relatert til drift/vedlikehold. Svært mange bedrifter er i dag nødt til å konsolidere ulike datakilder i et regneark, og mister da fordelen ved å kunne respondere raskt eller jobbe i like stor grad forebyggende.

Eksisterende og nye sensordata samlet i ett grensesnitt – kompletterer de løsningene som bedriften allerede har, og øker dermed verdien på allerede foretatte investeringer.

Med IOTIX Realview ønsker vi å automatisere manuelle prosesser og eliminere mulige feilkilder. Å bruke og analysere produksjonsdata skal være enkelt og verdiøkende for brukerne av våre løsninger.