Om teknologien

Analyseverktøy – rask tilgang til fakta og sammenhenger

Det å kunne se sammenhenger er i tillegg til varsling helt sentralt i et IOT toppsystem. Selv med mulighet til å bygge modeller for prediksjon og varsler, er mange av dataene av en slik karakter at enklere analysemuligheter rekker lenge. Dersom man enkelt kan hente ut data for å se mønstre eller avdekke om dette er en engangshendelse, vil være av stor betydning for videre tiltak og aksjoner.

Vi vet det er av stor verdi å få rask innsikt i et hendelsesforløpet, fortrinnsvis med data fra ulike kilder. Et eksempel er at et kjøleanlegget går på maks, men blir ikke varslet om at en dør ikke er lukket helt og slipper inn varm luft.

I Realview ligger det verktøy for analyse som gir muligheter for å få et raskt overblikk –  basert på verdier fra enkelt sensorer eller verdier fra ulike kilder. Det er også mulig å koble sammen informasjonen fra en rekke ulike lokasjoner for å kunne gi et totaloverblikk – f.eks konsern-fabrikk-lokasjon-linje-maskin.

Forenklet kan funksjonaliteten for analyse deles overordnet inn i følgende trinn;

  • Se verdier historisk – kunne velge tidsperioder
  • Se max/min, gjennomsnitt
  • Faktiske verdier sammenlignet med plan
  • Samkjøre verdier for grunnlag varsling – inntil tre verdier
  • Trendkurver
  • Prediksjon basert på mønstre og historiske verdier