Innsikt

Realview følger produktenes reise gjennom hele produksjonskjeden. Produsert antall/volum måles fortløpende, og sammenstilles med temperatur, trykk, luftfuktighet og andre ønskede sensorverdier.

Løpende informasjonsdeling til hele teamet på faktisk produsert, avvik, tidsforbruk, omstillingstid og effektivitet.

Håndtering av flaskehalser og svinn bedrer effektivitet og øker lønnsomhet.

 • Visuelt og enkelt brukergrensesnitt
 • Enkel tilgang til kritisk styringsinformasjon
 • Bedre internt samspill og erfaringsoverføring
 • Enkel installasjon og enkel å vokse med
 • Eliminerer tidkrevende manuell rapportering

Sporing

Sporing og innsikt i produksjonsforløp er kritisk for matproduksjon og en rekke andre bransjer.

Realview viser måleverdier i de enkelte produksjonsstadiene.

Overvåker produksjonsforhold som temperatur, luftfuktighet, trykk og andre kritiske parametere

 • Grafisk visning av forløpet til de enkelte produksjonsprosessene
 • Presenter data i Excel eller overfør valgte data enkelt til andre systemer
 • Hent enkelt frem historiske verdier fra produkt serier og prosesser.

Hendelser

Hendelsesoversikten er grensesnittet for alarmer og meldinger. Inn kommer varsler ved feil, avvik som antall og forsinkelser i produksjonen. Varsling til definerte mottakere i appen, SMS eller epost.

Meldinger om hendelser genereres både automatisk og ved manuell registrering av bruker.

 • Forståelse for avvik og årsak bidrar til forbedringskultur
 • Beregning kvantitet håndterer stopp i produksjonen enten de er planlagte eller ufrivillige.
 • Årsak hendelse legges enkelt til fra nedtrekks meny.
 • Oppståtte hendelser kan overføres til andre ansatte og kommentarer kan legges til eller redigeres.
 • Analyseverktøy for hendelser enten det er relatert til lokasjon, produkt eller produksjonsutstyr.
referanselogoer
Key benefits

Hva gir IOTIX Realview deg

ikon av stjerne

Unik løsning for produksjonsoppfølging

ikon av status

Full innsikt i produkter og prosesser

ikon av innstillinger

Enkel å iverksette - enkel å bruke

ikon av penger

Redusert svinn og økt produktivitet

ikon av mobil

Intuitive grensesnitt

ikon av radar

Avviksvarsling på SMS, epost eller app

ikon av prosessor

Økt involvering på tvers av funksjoner

ikon av emoji

Forutsetning for AI og maskinlæring
& maskinlæring