Realview gjør det svært enkelt for bedriten selv å koble opp trådløse sensorer, og følge opp nivåer og status.

 • Løpende innhenting av data som erstatning for manuell innhenting av prøver og verdier
 • Velg enkelt mellom ulike moduler for visning eller bearbeiding av data
 • Mønstre og avvik ved maskinlæring på innsamlede verdier

Ytre miljø:

 • Partikler og gasser/stoffer i luft eller vann
 • Måling av støy fra arbeidsplass – plassert ut i nærmiljøet
 • pH sensorer avløpsvann
 • Overvåkning eksterne skap/konteinere med tanke på dører, temp etc
 • Trafikktelling og bevegelser personer
 • Spenn og bevegelser i konstruksjoner
 • Luftfuktighet og temperatur inne i nystøpt betong
 • Temperatur i bakke og vei

Indre miljø:

 • Temperatur og luftfuktighet
 • Oksygennivå
 • Termisk energi
 • Gasser (tVOC, NoX, Ozon, Formalhyd, Karbondioksyd)
 • Partikler (PM2.5 & PM10)
 • Lufttrykk
 • Oson
 • Persontellinger/antall passeringer
referanselogoer
Key benefits

Hva gir IOTIX Realview deg

ikon av stjerne

Unik løsning for produksjonsoppfølging

ikon av status

Full innsikt i produkter og prosesser

ikon av innstillinger

Enkel å iverksette - enkel å bruke

ikon av penger

Redusert svinn og økt produktivitet

ikon av mobil

Intuitive grensesnitt

ikon av radar

Avviksvarsling på SMS, epost eller app

ikon av prosessor

Økt involvering på tvers av funksjoner

ikon av emoji

Forutsetning for AI og maskinlæring
& maskinlæring