Vi bidrar til økt produktivitet – med IoT og digitale styringssystemer

Vi jobber med trådløse sensorløsninger og utvikler applikasjoner for datainnsamling brukt til overvåkning, varsling, analyse og status mot plan.

Med en stadig utvikling innen IOT og maskiner/utstyr som lar seg kommunisere med, blir behovet stadig større for å samle informasjonen i ett grensesnitt.

Vi kombinerer eksisterende datakilder med nye sensorer i ett unikt grensesnitt for analyse, varsling og dokumentasjon - med Iotix inn i fremtiden!

Teknologien

Med IOTIX Realview kan du overvåke produksjonen i sanntid, bli varslet når uønskede hendelser inntreffer, og få god oversikt over hvordan hendelser er håndtert - fra ett eller flere sensornettverk.

Les mer

Drivkraften

Med høy kompetanse på IoT og lang erfaring i å lage driftssikre løsninger for norske og internasjonale virksomheter hjelper vi våre kunder å skaffe seg konkurransefortrinn ved analyse av sensordata.

Les mer

Fra bloggen

– Trådløse sensorer gir i dag svar på det meste en byggforvalter ønsker å følge med på. Utfordringen er at forskjellige sensorer fordrer ulike plattformer, og det kan bli mange systemer å forholde seg til.

Les mer

Vi brenner for å gjøre kompliserte ting enkelt!

Derfor har vi utviklet Realview

Toppsystem som kan vise data fra eksisterende systemer

Sikker og effektiv tilgang til relevant informasjon for hver enkelt bruker

Personlige dashbord setter søkelys på det som er viktig for deg

Optimalisert for flere bransjer for å løse ulike problemstillinger

Varsling når du trenger å foreta deg noe

Enkelt og forståelig grensesnitt så du selv kan konfigurere løsningen

Rask implementering gir stor effekt på kort tid

Status som viser deg tilstanden på lokasjonene dine akkurat nå

Tar vare på historiske data for dokumentasjon og analyser