Sporing matproduksjon

Vår kunde driver med foredling av kjøttprodukter, er svært fokusert på kvalitet - og ikke minst unngå at varer returneres eller destrueres.

Les mer

Redusert svinn og økt effektivitet

Den aktuelle kunden kom til oss med ønske om større innsikt i produksjonsprosessen. Overordnet mål var å kunne redusere svinn og omstillingstid.

Les mer

Energi og miljømålinger

Økte priser på strøm og vann spiller en stadig viktigere rolle i produksjonsbedriftenes lønnsomheten direkte og indirekte. Vår kunde ønsket å få større for hvilke deler av produksjonsprosessen som var storforbrukere av strøm.

Les mer

Styrke teamene og bredere prosessinnsikt

De fleste teamene har målsettinger og nøkkeltall de skal levere på, men mangler ofte løpende status på hvordan de ligger an. Uten løpende status har de heller ikke mulighet til å foreta korrektive tiltak samme dag. Erfaringer viser at Realview bidrar til helt ny informasjonsflyt under produksjonsforløpet.

Les mer
referanselogoer
Key benefits

Hva gir IOTIX Realview deg

ikon av stjerne

Unik løsning for produksjonsoppfølging

ikon av status

Full innsikt i produkter og prosesser

ikon av innstillinger

Enkel å iverksette - enkel å bruke

ikon av penger

Redusert svinn og økt produktivitet

ikon av mobil

Intuitive grensesnitt

ikon av radar

Avviksvarsling på SMS, epost eller app

ikon av prosessor

Økt involvering på tvers av funksjoner

ikon av emoji

Forutsetning for AI og maskinlæring
& maskinlæring