Visning status

Overvåkning og trådløs datafangst fra produksjonsutstyr. Samler inn data fra maskiner og utstyr i og utenfor produksjonslokalene.

 • Måling og status på produksjonsutstyr som vibrasjon, varme eller strømforbruk
 • Reduser nedetid og unødvendig strømforbruk
 • Analyseverktøy for å kunne knytte feil og hendelser til produkt/linje/utstyr
 • Posisjon på utstyr

Avvik og varsling

Enkelt oppsett av grenseverdier eller varsler for maskiner og utstyr.

 • Varsler sendes umiddelbart til mottaker – på app, sms eller epost
 • Varseloppsett definerer mottakers krav til respons
 • Dokumentasjon som bilde eller film kan vedlegges avviksmeldingen

Prediksjon og maskinlæring

Dataserier fra produksjon og sensorer gir unike muligheter til å bygge modeller for å gjenkjenne og forutsi hendelser. Med datafangst i Realview får bedriftene nødvendig grunnlag for å bedre kunne forutsi avvik og hendelser.

Mønstergjenkjenning og analyse av data gir en rekke fordeler:

 • Frigjør tid fra periodisk ettersyn
 • Unngå nedetid
 • Behovsbasert og proaktive vedlikeholdsprogram
 • Kombinere data for produksjonsutstyr /aktivitet for å kunne avdekke sammenhenger
referanselogoer
Key benefits

Hva gir IOTIX Realview deg

ikon av stjerne

Unik løsning for produksjonsoppfølging

ikon av status

Full innsikt i produkter og prosesser

ikon av innstillinger

Enkel å iverksette - enkel å bruke

ikon av penger

Redusert svinn og økt produktivitet

ikon av mobil

Intuitive grensesnitt

ikon av radar

Avviksvarsling på SMS, epost eller app

ikon av prosessor

Økt involvering på tvers av funksjoner

ikon av emoji

Forutsetning for AI og maskinlæring
& maskinlæring