Om teknologien

Bruksområder – hvor kan vi bruke sensorer og varsling

Mulighetene for å hente data og status ved hjelp av sensorer er mange. IoT gir mulighet for å hente ny viten og erstatte manuelle prosesser – her er det bare fantasien som setter grenser.

I flere sektorer som helse/velferd, transport og industri, er det opplest og vedtatt at fremtiden blir langt mer digital enn hva det er i dag. Iotix Systems jobber innen industri og spesielt innen området næringsmiddel. Her både bidrar vi til å digitalisere manuelle oppgaver, skaffe ny informasjon og måle progresjon i forhold til plan. Som regel er det ikke snakk om å snu totalt rundt på dagens prosesser, men bruke teknologi for å redusere manuell datainnsamling, sette opp varsler og prediksjon og ikke minst kunne måle faktisk produsert opp mot plan.

Overordnet kan bruksområdene dels inn i tre områder 1) Kvalitetsoppfølging/-dokumentasjon, 2) Statusoppdatering og varsling, 3) Vedlikehold og drift

Ved produksjon av mat og drikke er kontinuerlig måling av temperatur i produkter, produksjonsutstyr og omgivelser det meste sentrale elementet. Strømforbruk, vibrasjoner, støy etc. er sentrale elementer i et drifts- og vedlikeholds perspektiv, der både nedetid og for hyppige servicevinduer er noe man ønsker å unngå.

Det er ikke mulig å ramse opp alle bruksområdene og brukercasene, men nedenfor gir vi eksempler på noen overordnede bruksområder, som kanskje kan være til inspirasjon.

Overvåkning under produksjon

 • Raskt overblikk over prosesser og status – uansett datakilde
 • Logging av hendelser gjennom datafangst
 • Beslutningsstøtte gjennom enkel deling av informasjon
 • Drilldown i produksjonsprosesser

Varsling og oppfølging ved avvik

 • Varsling ved overskridelser av grenseverdier
 • Eskalering ved manglende oppfølging av avvik
 • Kategorisering av avvik for analyse
 • Auto-genererte bestillinger, f.eks. tømming/påfylling/service

Batch – sporing

 • Datafangst på tvers av prosesser
 • Fleksibelt – tilpasses produksjonsmiljøet
 • Trådløse løsninger – følge pall/forpakning

Analyse og Rapportering

 • Sanntidsdata vs KPI/grunndata/planer
 • Måling og dokumentasjon og måling av kritiske kontrollpunkter
 • Sjekklister med manuell/automatisk kvittering
 • Analyser og prediksjon

Visualisering og kobling av ulike datakilder

 • Viser i 2D eller 3D hvor avvik oppstår
 • Kameratilkobling for å vise faktisk tilstand
 • Samme funksjonalitet på mobil og PC

Kvalitet, miljø m.m

 • Grunnforutsetninger matsikkerhet
 • Registrering bevegelser
 • Måling tanker og ytre miljø
 • Energibruk, vibrasjoner etc