Om teknologien

Dashboard – relevant informasjon på 5 sekunder

Et dashboard skal svare på det du trenger å vite med en gang du ser på det. På en arbeidsplass er det mange ulike roller, med ulike ansvarsområder og oppgaver som skal løses. Derfor er det stor forskjell på hvilken informasjon som er viktigst. For noen kan det også variere fra oppgave til oppgave, eller dag til dag, og da er det nyttig å kunne ha et dashbord for hver rolle eller for hver oppgave.

I dashbord menyen i Realview, har vi lagt vekt på rask tilgang til relevant informasjon. For å få det til for alle brukere, har vi gjort det mulig for den enkelte å lage sitt eller sine egne dashbord som enkelt kan lagres, endres og hentes frem.

 

Logisk layout

Dashbordet er utformet så det er enkelt å skaffe seg et overblikk i forhold til eget ansvarsområde enten du har et overordnet ansvar eller for enkelt prosesser. Den viktigste og vesentligste informasjonen er øverst, etterfulgt av de viktige detaljene som hjelper deg med å forstå det store bildet. Nederst finner du generell informasjon og bakgrunnsinformasjon.

 

Visuell utforming

Et dashbord som skal vise ulike verdier, bør også ha mulighet for å visualisere disse på en lettfattelig måte. Den visualiseringen du velger skal representere dataene korrekt, og gi deg den informasjonen du ønsker enten det er en øyeblikks verdi eller en kurve over utviklingen i en gitt periode. Dette har vi løst ved å la deg som bruker selv få velge hva slags graf du ønsker å ha for dine data, i tillegg kan du velge de fargene som passer best. Dette gjøres enkelt ved å legge til såkalte widgets. Du kan legge til så mange du ønsker, men «less is more» er et viktig prinsipp å huske på når du velger hvor mange og hvilke du vil ha i samme dashbord. Det kan være bedre å lage flere dashbord for å få god oversikt, du velger enkelt mellom disse i en drop-down liste.

Om din rolle innebærer et overordnet ansvar for mange lokasjoner, vil den store oversikten være viktigere enn detaljene i første omgang. Du har mulighet til å få oversikt over alle lokasjoner, med oversikt over hvor sensorene befinner seg og hvilken status de har.

Et godt dashboard skal gi rask tilgang til den informasjonen du trenger for å utføre dine oppgaver – hverken mer eller mindre!