Teknologi

Smarte bygg med IoT

Både bruker og eier kan trives med de mange fordelene smarte bygg har å by på.

– Mange gård- og byggeiere blir entusiastiske når de får innsikt i fleksibiliteten de kan oppnå gjennom bruk av trådløse sensorer og en åpen plattform, sier Tone Skjervø.

– For å gi en enkel oversikt velger vi å snakke om verdier innenfor tre hovedområder; brukeropplevelse, drift og forvaltning samt sikring av verdier.

Bedre brukeropplevelse

Styring av trivselsfaktorer som temperatur, ventilasjon, luftfuktighet og lys bidrar til bedre komfort og inneklima både hjemme og på jobb. Ved å styre klimaanlegg i forhold til tilstedeværelse fremfor klokkeslett, vil også de som jobber utenfor normal kontortid kunne nyte god luft og temperatur. Dette er mulig ved bruk av sensorer som måler både luftkvalitet og om det er folk tilstede i lokalene.

Hvem har ikke opplevd å bli sittende i stummende mørke når nestsiste mann, i god tro om at han er den siste i bygget, slukker lyset og låser, smiler Tone.

– Sensorer koblet opp mot adgangskontrollsystem vil også lukke og låse når det ikke er bevegelse i lokalet. Vi legger vekt på brukervennlige løsninger som gir sikkerhet både for den som bruker og den som eier eiendommen.

Kostnadseffektiv drift og forvaltning

En gårdeier ønsker åpenbart å drifte eiendomsmassen så kostnadseffektivt som mulig. Data som innhentes i sanntid gir faktabaserte beslutningsgrunnlag på områder som energieffektivisering, vedlikehold og arealutnyttelse, for å nevne noen.

Gjennom sensorer og en oversiktlig visuell presentasjon, får man kontroll og oversikt over hele bygget. Kombinasjonen av historiske data og sanntidsdata gir et samlet bilde for bedre informasjon. For eksempel vil et åpent vindu som potensiell årsak til lav innetemperatur bli påvist.

Sensorer kan også påvise hvordan arealer brukes i praksis og gi føring for arealdisponeringer. I forhold til vedlikehold og rengjøring kan det og være interessant å følge med på hvordan arealene brukes.

Sikkerhet i smarte bygg

Sikkerhet er et stort område med mange implikasjoner og potensielt kostbare konsekvenser når det mangler. Remote tilgangsstyring, oversikt og status over dører og vinduer og snøfrie inngangspartier er områder det koster lite å sikre godt.

Mulighetsuniverset vi får med IoT er enormt, og vi har bare sett begynnelsen på hvilke produkter og tjenester vi om få år vil regne som uunnværlige. For eksempel åpner bruken av sanntidsdata en helt ny verden i forhold til analyse og prediksjon ved bruk av ML og Ai som sikrer rett respons og kan forebygge uønskede hendelser.

Begrepet sikkerhet omfatter også datasikkerhet og personvern i forhold til gjeldende lover og regler. Våre kunder kan være trygge på at de kjøper løsninger utviklet med sikkerhet, kvalitet og integritet som grunnverdier, avslutter Tone Skjervø.