IoT
Teknologi

Mursensoren som sparer milliardbeløp!

Byggebransjen har endelig fått en enkel og genial løsning på et velkjent og kostbart problem.

Betong er verdens mest brukte bygningsmateriale, og det støpes 13 milliarder kubikkmeter betong hvert eneste år. Betongens gode egenskaper som konstruksjonsmateriale er åpenbare. Like kjent er det faktum at betongens herdingsprosess er helt essensiell for et vellykket resultat.

Temperatur, fuktighet og tid er viktige faktorer når betongen skal utvikle styrke og bestandighet. For lave eller høye verdier forringer herdingen og kan resultere i strukturelle svakheter i bygningsmassen. Det kan blant annet få store økonomiske konsekvenser.

Dersom tørketiden på et betongfundament blir avkortet, kan det ta mange år før følgeskaden avdekkes. Da kan prosessdokumentasjon og ansvarsforhold fremstå så uklare at partene ender opp med utbedringskostnader og ekstraarbeid man kanskje ikke burde blitt tilkjent ansvar for.

Måler kritiske verdier i herdingsprosessen
IOTIX har med IoT-teknologi og en mursensor fra finske MATOlog utviklet tjenester som gjør det mulig å unngå denne problemstillingen.

Sensoren legges rett og slett i støpen og blir innkapslet i betongen. Der blir den liggende å måle temperatur, fuktighet og trykk gjennom hele herdingsforløpet og gjennom hele batteriets levetid (inntil 10 år).

De målte verdiene logges og kan tas ut som grafer for dokumentasjon. Mursensoren gir med andre ord faktabaserte svar på spørsmål som til nå har blitt besvart med antagelser basert på kompetanse og erfaring.

Sparer tid og penger
Kunnskap basert på sanntidsdata fra herdingsprosessen gir potensial for innsparing både med hensyn til fremdrift og økonomi. Ved å kunne lese av de eksakte verdiene i støpen, kan arbeidet fortsette så snart temperatur og fuktighet er i henhold til protokoll. Det gir bedre fremdrift, bedre sikkerhet og bedre resultater over hele linjen.

På grunn av levetiden på batteriene kan sensorene også detektere fuktinntrenging i støpen etter at bygget er reist, slik at man på et tidlig stadium kan avverge følgeskader før de manifesterer seg.

Bruksområder
– Herdingsutvikling (forskaling fjernes)
– Tørking (gulv legges)
– Overvåking over tid (fuktinntrengning avdekkes)

Funksjoner
Trådløs sensor som måler
– Temperatur
– Fukt
– Herdingsutvikling via algoritmer i skyen

Tekniske data
LoRaWAN Radio Technology
– Antenne optimalisert for installasjon i betong
– Signalpenetrasjon gjennom 0,5 – 1 meter betong
– Batterilevetid 5–10 år
– Ekstremt bestandig innkapsling
– Tåler mekanisk belastning under støping
– Svekker ikke strukturen
– Enkel montering, festes i armeringsjern med strips

Tilbakemeldinger fra markedet
Finske Skanska og YIT har høstet gode erfaringer med MATOlog mursensorer fra store prosjekter som renovering av Helsinki Olympic Stadion, ny ringvei rundt Lathi by og bygging av vanntårn for HSY for å nevne noen. I Norge har noen utvalgte entreprenører allerede testet sensorene og resultatene er like overbevisende som hos våre nordiske naboer.

Ta gjerne kontakt med Tone Skjervø for mer informasjon.