IoT

IoT – utfordringer og erfaringer

IoT står høyt på agendaen i stadig flere norske bedrifter. I USA har 85 % av de forespurte bedriftene planer om, eller kommer til å igangsette IoT-løsninger inneværende år.

Blant de 2000 virksomheter GSMA Intelligence har undersøkt har 65 % allerede tatt i bruk IoT. De fleste løsningene er små, og drives primært for å øke produktivitet.

IoT-teknologi tilbyr et hav av muligheter for verdiskapning. For å lykkes med implementering og realisering av verdi, er det aspekter som må adresseres, både i forhold til teknologi og hvordan man implementerer den i egen organisasjon.

IoT-utfordringer

Virksomhetenes vurdering av utfordringene med IoT:

  • Integrasjon med bedriftens eksisterende teknologi (47 %)
  • Datasikkerhet og personvern (46 %)
  • Implementeringskostnader (45 %)
  • Mangel på in-house kompetanse (43 %)
  • Motstand blant egne ansatte (26 %)
  • Ingen utfordringer (7 %)

Kilde: GSMA Intelligence IoT Enterprise Survey

Sett fra en forbrukers ståsted skaper enheter som ikke kommuniserer med hverandre de største utfordringene. Ute hos bedriftene er det for mange plattformer og applikasjoner, og så er det viktige spørsmål om sikkerhet og personvern som må håndteres. Den pågående raske utvikling av globale smarte hub’er gjør imidlertid IoT-tilkoblinger smartere og sikrere. Fra 2017 til 2018 økte antall globale smarte hub’er fra 25 til 65 mill. enheter (+160 %).

IOTIX erfaringer

GSMA-rapporten stemmer godt overens med erfaringene IOTIX gjør seg i markedet. Kommuner, statlige bedrifter og private virksomheter stiller de samme spørsmålene om valg av teknologi og hvordan de selv kan utnytte potensialet IoT gir for deres virksomheter.

Det vi ser, er at stadig flere oppgaver blir utført av tekniske systemer. Det er et sterkt økende behov for å kunne sammenstille systemer og datamengder. IoT bidrar til at data innhentes fra langt flere kilder, og innsikt om historiske data og mønster, gjerne ved hjelp av ML og AI, bidrar til å kunne forutse hendelser og sikre respons.

I praksis er det ingen grenser for hva sensorer kan detektere og samle inn av data. IOTIX har spesialisert seg på områdene Bygg, Industri og Sikkerhet der potensialet er stort og ROI er meget interessant for mange oppdragsgivere. Gjennom sensorer samles store mengder sanntidsdata inn for analyse og innsikt som gir utgangspunkt for videre automatisering og prediksjon. Historiske data og mønstre kan gjennom ML og AI brukes til å forutse hendelser og sikre rett respons.

Brukervennlige løsninger

IoT handler mest av alt om data – i store mengder. IOTIX har derfor fokus på å gjøre det enkelt for brukeren å forholde seg til dataene ved visualisering av hendelser i 3D-modeller, kart og dashbord tilpasset den enkelte oppdragsgivers behov og ønsker. Løsningene er oversiktlige og brukervennlige, og med automatisk utveksling av data mellom systemene.

IOTIX Insights, vår Cross IoT-plattform, gir bedrifter muligheten til å samle inn data fra en hvilken som helst enhet, gjennom hvilken som helst tilkobling, gjennom et hvilket som helst IT-økosystem. Det er enkelt å provisjonere enheter i stor skala, og åpne API-er gjør det mulig å videreformidle data til ERP- og Scada-systemer samt Azure og AWS. Plattformen er brukervennlig og skalerbar – fra noen få til et uendelig antall sensorer i Smart City-løsninger.

Verdibringende IoT-løsninger finnes allerede i alt fra nasjonal infrastruktur til det enkelte hjem. Så det er ingen grunn til å vente på fremtiden, den er her allerede. Kontakt oss gjerne hvis du vil utforske hva IoT kan gjøre for din bedrift.