IoT
Teknologi

IoT gir ny info til eksisterende systemer

– Trådløse sensorer gir i dag svar på det meste en byggforvalter ønsker å følge med på. Utfordringen er at forskjellige sensorer fordrer ulike plattformer, og det kan bli mange systemer å forholde seg til.

Ny teknologi vil gi verdifull informasjon og beslutningsstøtte, derfor sørger vi for at du får de nye sensordataene inn i det systemet du benytter i dag, smiler Tone Skjervø, teknisk ansvarlig i IOTIX Systems AS.

– IOTIX leverer løsninger som gir informasjon i sanntid, og vi sørger for at data fra nye enheter overføres til det systemet du som kunde foretrekker å bruke. Det blir med andre ord mulig å innhente nyttig informasjon om brukeropplevelse, drift og sikkerhet uten at hverdagen blir mer komplisert som følge av dette, understreker Skjervø.

Optimaliser byggets drift og forvaltning
Trådløse sensorer er enkle å ta i bruk ved permanente eller midlertidige behov – både inne og ute. Data fra enhetene kan brukes til å planlegge vedlikehold og arealutnyttelse, effektivisere energiforbruk og varsle når det oppstår behov for umiddelbare handlinger.

Gjennom sensorer og brukertilpassede visuelle presentasjoner, får man kontroll og oversikt over hele bygget. For eksempel kan et åpent vindu som årsak til lav innetemperatur bli påvist.

BIM-modeller i daglig drift
Det ligger et interessant potensial i bruk av BIM-modeller i drift og forvaltning av bygg. Eksempelvis kan vedlikeholds-objekter enkelt lokaliseres av drifts- og vedlikeholds-personell som ikke er kjent i bygget fra før. Om ønskelig, kan de og få informasjon og dokumentasjon fra FDV-systemet direkte til sine mobile enheter.

Når en sensor gir alarm i bygget, vil det fremgå tydelig slik at man raskt kan få oversikt over hvor i bygget problemet er. Ved flere samtidige alarmer kan de ses i sammenheng og gi oversikt over et hendelsesforløp: Gikk det av en røykvarsler? Skjedde det noe med temperaturen i området i forkant? BIM-modeller gjør det mulig å kartlegge viktige sammenhenger som ellers ikke er åpenbare.

Når sensorer er lagt inn i BIM vil en alarmsituasjon visualiseres ved at rommet med sensoren som reagerer lyser opp. Det gir rask oppfatning av hvor i bygget alarmen har gått.

Ta gjerne kontakt med teknisk ansvarlig Tone Skjervø for mer informasjon om IOTIX løsningskonsepter for optimalisering av drift og forvaltning i bygg.