Skikkelig mat og godt håndverk

Grilstads avdeling i Brumunddal har alltid søkelys på konsernets målsetting om å levere skikkelig mat og et godt håndverk. Langt kommer man med dyktige folk og sterke tradisjoner, men ved hjelp av litt teknologi har Grilstad Brumunddal satt mål om å frigjøre tid og skaffe seg en enda bedre overvåkning.

Utover ønsket å automatisere innsamling av data i produksjonsprosessen, var varslinger ved definerte verdier og enkel tilgang til historiske data for sporing og analyse viktig for Grilstad.

Med løsningen fra Iotix og partner Ing. Westad, har Grilstad på Brumunddal ikke bare fått funksjonaliteten de ønsket seg, men også muligheten til å følge prosessen uansett hvilken terminal de har for hånden – også mobiltelefon. Hvor lang tid i forveien de skal varsles før produktet er ferdig, velger de selv, slik at de kan ta dem ut av ovn/kjøl på riktig tidspunkt.

Løsningen vil gi dem mulighet for elektronisk lagring av alle data ett sted, slik at de har nødvendig dokumentasjon dersom de trenger å se tilbake på et produksjonsforløp/batch.

For Grilstad sine medarbeidere gir den nye løsningen langt større fleksibilitet. Der de tidligere måtte forholde seg til en stasjonær PC i produksjonslokalet og display på produksjonsutstyret, har de nå tilgang til data uansett hvor de befinner seg.

Det er planlagt flere utvidelser for å samkjøre med planleggingsverktøy for produksjon og kunne overvåke ytterligere produksjonsutstyr med løsningen Iotix Realview.

Mer info vil følge utover høsten med oppkobling av nye enheter og deling av erfaring.